Jogi nyilatkozat

Cím:

 

URIMAT Schweiz AG 
Etzelstrasse 39 
8634 Hombrechtikon, Switzerland

Vezető megbízott: Stephan Musfeld, Ivan Keller, Marco Keller

Felügyelőbizottság elnöke: Stephan Musfeld
Ügyvezetés: Achim Schröter

Kereskedelmi nyilvántartás: A zürichi kanton kereskedelmi nyilvántartása

Tax ID: DE 184 107 453 / VAT ID: CHE-100.955.212 VAT

Internet: www.urimat.com / Email: info@urimat.com

Telefon: +41 (0)55 251 52 30

Műszaki megvalósítás és weboldal tervezés

Abteilung für Gestaltung GmbH
Rüdigerstrasse 12
8045 Zurich
Switzerland
kontakt@abteilung.ch

--------------------------------------------------------------------------------

Felelőség kizárása

1. Webhely tartalma
A szerző nem vállal felelősséget a nyújtott információk aktualitásáért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Szigorúan kizárt a szerzővel szemben támasztott felelősségi követelések olyan anyagi vagy immateriális károkról, amelyeket a megadott információk felhasználása vagy nem felhasználása, vagy helytelen vagy hiányos információk felhasználása okoz, hacsak nem bizonyítható, hogy a szerző szándékosan vagy súlyos gondatlanságból járt el. Minden ajánlat megerősítésre szorul és nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse a weboldal egyes részeinek vagy a teljes szolgáltatás közzétételét.

2. Referenciák és linkek
Külső weboldalakra (hiperhivatkozásokra) való közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén, amelyek kívül esnek a szerző felelősségi körén, felelősségi kötelezettség csak akkor alkalmazható, ha a szerző ismeri a tartalmat, és ha ez számára technikailag lehetséges és megbízható. A szerző megakadályozza a felhasználást illegális tartalom esetén. A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a linkek létrehozásakor a hivatkozott oldalakon nem volt illegális tartalom. A szerző nincs hatással a linkelt webhelyek jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. A szerző ezért kifejezetten nem vállal felelősséget az összes hivatkozott/hivatkozott webhely minden tartalmáért, amelyet a hivatkozás létrehozása után megváltoztattak. 
Ez vonatkozik a weboldalon létrehozott összes linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvek, vitafórumok, linkkönyvtárak és levelezőlisták külső bejegyzéseire. Illegális, pontatlan vagy hiányos tartalom esetén, és különösen ezen információk felhasználásából vagy felhasználásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott webhely szolgáltatója felel, nem pedig az a fél, amely hivatkozással referál az adott publikációra.

3. A szerzői jogok és a védjegyek törvénye 
A szerző arra törekszik, hogy betartsa az összes publikációjában használt grafikák, hangok, videofelvételek és szövegek szerzői jogait, felhasználja a saját maga által készített anyagot vagy felhasználja az engedély mentes anyagokat. A weboldalon megemlített és harmadik felek által esetlegesen védett összes márkára és védjegyre korlátozás nélkül vonatkoznak a vonatkozó védjegytörvény rendelkezései és az érintett bejegyzett tulajdonosok tulajdonjoga. Az a tény, hogy a védjegyet említik, nem feltétlenül jelenti azt, hogy harmadik felek jogai nem érvényesek. A szerző által létrehozott, közzétett objektumok szerzői jogai kizárólag a szerzőre vonatkoznak. A más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban található diagramok, hangok vagy szövegek nem reprodukálhatók vagy használhatók a szerző kifejezett beleegyezése nélkül.

4. A felelősség kizárásának érvényessége
A felelősségnek ezt a kizárását annak a weboldalnak tekintik, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Ha a nyilatkozat egyes részei vagy egyes megfogalmazásai nem jogszerűek vagy helyesek, akkor ez a többi rész tartalmát vagy érvényességét nem befolyásolja.